Прес кит

Текстови

TekstoviКликните на слику за преузимање текстова.
Величина ZIP фајла је 23KB

Текстови се могу користити искључиво у директној вези са „Чобановим одмором“. Делови текстова се не смеју употребљавати у друге сврхе.

Фотографије

FotografijeКликните на слику за преузимање фотографија.
Величина ZIP фајла је 17MB

Фотографије се могу користити искључиво у директној вези са „Чобановим одмором“. Делови фотографија се не смеју употребљавати у друге сврхе. Аутор фотографија: ЈЕЛЕНА ТАСИЋ.

Логотипи

LogotipiКликните на слику за преузимање логотипа у вектор и растер формату високе резолуције.
Величина ZIP фајла је 37KB

Логотипи се могу користити и искључиво у директној вези са „Чобановим одмором“. Логотип мора бити приказан у целости, делови се не смеју употребљавати у друге сврхе.

Каталог

KatalogКликните на слику за преузимање каталога у PDF формату.
Величина PDF фајла је 7MB