Контакт

Војводе Шупљикца 34 – Врачар

011/2450-947

kontakt@cobanovodmor.com

Пословни подаци

Предузеће за трговину, туризам и услуге „Ђуричић 1995“ д.о.о. Београд

адреса: Хозе Мартиа 2б, Карабурма
тел: 277-4401, власник Првослав Ђуричић
матични број: 20439645
шифра делатности: 5610
ПИБ: 105685164
текући рачун: 220-94019-14 ProCredit банка

Можете нам послати поруку користећи овај формулар

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука